Somavedic – harmonizácia priestoru, tela a vody

Prístroj Somavedic je doteraz preukázane najúčinnejším  „harmonizátorom“ prostredia v ktorom žijeme

Princíp fungovania Somavedic vychádza z dnes už komplexných poznatkov a mnohoročných výskumov, týkajúcich sa vlastností minerálov a pôsobenia ich konkrétnych vibrácií na okolie prostredia a ľudský organizmus.

Somavedic pracuje na princípe riadeného uvoľňovania energie minerálov – ide predovšetkým o polodrahokamy a drahokamy v presnom vzájomnom rozostavení, ktoré tvoria jadro Somavedic.

Somavedic Harmonie

Ako pomáha Somavedic ?

 • Chronické a tzv. neurčité zdravotné ťažkosti môžu byť spôsobené vplyvom geopatogénnych zón a elektrosmogu.
 • Onkologické ochorenia sú z 80% zapríčinené dlhodobým pôsobením geopatogénnych zón a elektrosmogu. Ak spíte v geopatogénnej zóne, vaše telo nemá možnosť „dobiť“ dostatočné množstvo energie potrebnej na uchovanie zdravia.
 • Vplyv prístroja Somavedic na človeka (fyzické pocity vynímajúc) je merateľný na každom biorezonančnom prístroji. V priemere po mesiaci je geopatogénny stres a elektrosmog vyčistený, t.j. človek (flóra a fauna) je vďaka prístroju Somavedic mimo týchto nebezpečných žiarení.

Somavedic dokáže spoľahlivo eliminovať a následne úplne odstrániť nežiadúce vplyvy geopatogénnych, patogénnych, psychosomatických zón a elektrosmogu. Je zostrojený po niekoľkoročnom výskume a vývoji.

Somavedic neodstraňuje geopatogénne zóny ako také, tie sú v zemi navždy, ale eliminuje ich negatívny vplyv na človeka, flóru i faunu. Odstraňuje aj ďalšie negatívne vplyvy, ktoré majú vplyv na fyzické i duchovné zdravie. Somavedic slúži na celkové dokonalé harmonizovanie tela a mysle. Harmonizuje vzťahy v rodine, zlepšuje metabolizmus a spánok. Je dôležitý pre očistu domáceho aj firemného prostredia. Dosah prístroja Somavedic je v polomere 30 m v okolí prístroja.

Nepriaznivé vplyvy geopatogénnych zón sa môžu prejavovať rôzne podľa miesta, intenzity a taktiež citlivosti každého z nás. Miernejšie účinky geopatogénnych zón ( GPZ ) sa prejavujú ako nepohodlie na fyzickej či psychickej úrovni. Medzi fyzické prejavy patria bolesti hlavy, bolesti chrbta, ochorenia chrbtice, trvalé reumatické ochorenia, stuhnuté svaly a celkové vnútorné napätie. Na psychickej úrovni to býva prevažne nervozita, nesústredenosť, podráždenie, vyčerpanie, či neschopnosť sústredenia. Špecifické príznaky sú: trvalá slabosť pri rannom vstávaní – pocit ťažkopádnosti, nepokojné sny alebo nespavosť – deti utekajú v noci k rodičom, starší menia polohy spánku, nervové choroby, ťažkosti tráviaceho traktu, chronický katar hrdla a žalúdku, srdečné choroby. Paleta všetkých možných prejavov je veľmi široká a často spadá pod tzv.psychosomatika. Okrem energetického vyčerpania môžu GPZ stáť aj za vznikom onkologických ochorení.

Ako funguje Somavedic ?

Je známe, že každý konkrétny minerál pôsobí na určitej frekvencii (to platí nie len o mineráloch, ale aj o všetkom ostatnom) a má schopnosť svoje pôsobenie vyžarovať do okolitého prostredia a tak ho určitým konkrétnym spôsobom ovplyvňovať. Z toho do určitej miery vychádza liečebné a liečiteľské využitie drahých kameňov, ktoré sa ale obvykle vymedzuje na použitie jednotlivých kameňov.

Minerály v sebe v skutočnosti ukrývajú nepredstaviteľné množstvo energie, ktorú doposiaľ nevieme úplne využiť. Táto sa za bežných podmienok nachádza v latentnom stave, takže sa samozrejme nijak významne neprejavuje. Frekvenčné rozpätie, v ktorom jednotlivé minerály pôsobia, je vedecky podložené a tieto poznatky sú využité pre optimálnu funkciu a nastavenie prístrojov Somavedic podľa ich zamerania.

Bolo dokázané, že ak konkrétne minerály v určitom presnom rozostavení necháme pôsobiť vo vzájomnej korelácii, vedia vzájomne sa podporujúce pôsobenie určitým spôsobom vyladiť okolité prostredie – či už sa jedná o geopatogénne zóny alebo iné vplyvy, ktoré taktiež pôsobia v určitom frekvenčnom rozmedzí. Na tomto princípe teda dochádza k rušeniu vplyvu týchto geopatogénnych vplyvov a k nastoleniu harmonického prostredia pre náš dlhodobo spokojný a zdravý život plný energie.

Somavedic má pozitívne účinky na zdravotné problémy

Somavedic účinne pomáha pri zdravotných problémoch  spôsobených vplyvom geopatogénnych zón:

 • nepohodlie na fyzickej či psychickej úrovni
 • bolesti hlavy
 • bolesti chrbta
 • choroby chrbtice
 • reumatické problémy
 • ztuhnuté svaly a celkové vnútorné napätie
 • nervozita, nesústredenosť, podráždenosť
 • únavový syndróm, vyčerpanie, neschopnosť vydržať pri práci
 • poruchy spánku, slabosť pri rannom vstávaní
 • pocit ťažkopádnosti, nepokojné sny alebo nespavosť
 • deti utekajú k rodičom (v noci), starší menia miesto spania
 • nervové poruchy
 • tráviace problémy
 • chronický katar hradla a žalúdku
 • srdečné choroby
 • onkologické ochorenia
Doprajte si sladký spánok …“ Somavedic účinne pomáha aj pri poruchách spánku spôsobených elektrosmogom

Somavedic MEDIC získal certifikát „Medzinárodnej spoločnosti pre výskum elektrosmogu“ IGEF

Výsledky biofyzikálneho sledovania skúšobného a výskumného laborataória IEGF potvrdzujú, že používanie prístroja Somavedic MEDIC pri zdravotných záťažiach, spôsobených dnes všade prítomným elektrosmogom a geobiologickými rušivými zónami, vedie k preukázateľnému zlepšeniu variability srdcovej frekvencie a k zlepšeniu prispôsobivosti vegetatívneho nervového systému.

Dôležité upozornenie: Prístroj Somavedic nenahradzuje lekársku zdravotnícku starostlivosť.

Ak máte záujem o prístroj Somavedic, navštívte nás e-shop 

Previous

Čo je elektrosmog a aké sú jeho zdravotné riziká ?

Prečo je elektrosmog nebezpečný?

Next
Item added to cart.
0 items - 0.00
error: Content is protected !!