Čo je elektrosmog a aké sú jeho zdravotné riziká ?

Elektrosmog, pochádza z angl. názvu smog a je voľne prekladaný ako „znečistenie elektrinou“.

Čo všetko o elektrosmogu vieme? Aké sú jeho prejavy v našich príbytkoch? Môžme sa proti elektrosmogu chrániť a ako?

Určité formy prirodzeného žiarenia sú na Zemi prítomné od jej vzniku a živé organizmy sa na takéto „žiarenia“ časom prispôsobili. Ide napr. o prirodzené tepelné (infračervené) žiarenie, svetlo, slabé ultrafialové a aj rádioaktívne či kozmické (gama) žiarenie. Človek však priniesol vplyvom rýchleho nárastu technického rozvoja na Zem neprirodzené formy elektromagnetického žiarenia, na ktoré sa živé organizmy nemali čas sa adaptovať.

Formy prejavu elektrosmogu na živé organizmy

Elektrosmog sa prirodzenými ľudskými zmyslami zistiť nedá a jeho dlhodobé pôsobenie na ľudí či zvieratá nemusí byť prospešné. Bolesti hlavy, stavy nepokoja, poruchy spánku, oslabenie schopnosti koncentrácie, premenlivosť chovania, pocity závratu, pocit byť pod napätím, pískanie v ušiach, náhle zhoršenie sluchu, podráždenosť ale aj prílišná hyperaktivita detí a ďalšie ťažkosti môžu byť dôsledkom dlhodobého  pôsobenia elektromagnetického vlnenia rôznej intenzity elektrosmogu na váš organizmus.

Zdroje elektrosmogu

Za posledných 30 rokov sa markantne zvýšil nárast elektromagnetických polí. Každý z nás je vystavený zmesi umelých elektrických a magnetických žiarení, a to tak doma, ako v zamestnaní alebo dokonca na dovolenke. Zdrojom sú verejné vysokonapäťové rozvody elektrickej energie, rozvody el. energie v stavbách, domáce elektrické a elektronické spotrebiče a všetky moderné počítačové a telekomunikačné bezdrôtové zariadenia aj tie čo sú na našich bytových domoch ale aj váš mobilný telefón. Dnes je už nesporným faktom, že elektrické vedenia sú dlhodobo spájané so škodlivými účinkami na zdravie.

Tieto asociácie sú potvrdené množstvom štúdií po celom svete, avšak dôvodom odmietania vplyvu elektrosmogu na zdravie sú „ekonomické“ dopady. Poznatkov je už dostatok a je čas zaoberať sa otázkou riešenia ako znížiť vplyv elektrosmogu na naše zdravie.

Zdroje elektrosmogu sú všade okolo nás …

Prejavy elektrosmogu – únava, depresie, nezhody

Istotou je, že počet ľudí, ktorí sú na elektromagnetický smog precitlivení, pribúda.  Niektorí si intuitívne uvedomujú, že sú vo zvýšenej miere precitlivelí, iní to netušia a príčiny svojich zdravotných problémov hľadajú inde. Elektrosenzitívni ľudia najčastejšie trpia nešpecifickými príznakmi – dlhodobou únavou, nervozitou, depresiami, sklonom k samopoškodzovaniu, rôznymi bolesťami hlavy a očí, hučaním či pískaním v ušiach, poruchami spánku a biorytmu, znížením hladiny melatonínu, zvýšením hodnôt stresových hormónov, zníženou koncentráciou, zhoršovaním pamäti, zmenami srdcovej frekvencie a oslabovaním imunitného systému. Dlhodobé pôsobenie elektrosmogu a stresu z neho vedie podľa týchto výskumov k neurologickým, metabolickým a genetickým zmenám v ľudskom tele. Zvyšuje sa riziko výskytu alzheimera, leukémie, neplodnosti, u detí vzniká riziko hyperaktivity a iných porúch správania. Patogénne zóny so zvýšenou úrovňou elektrosmogu môžu zapríčiňovať rôzne nehody. Najväčšiemu nebezpečenstvu sú vystavené deti, tehotné ženy, chorí a starí ľudia.

Čo je zdrojom elektrosmogu, ktorý nám ničí telo ?

 • mobilné a prenosné telefóny, bluetooth, babyfóny, vysielačky policajtov, hasičov a záchranárov, policajné, vojenské a letecké radary, rádiové, televízne a satelitné signály, bezdrôtový internet
 • domáce elektrospotrebiče (chladnička, práčka, mikrovlnka, rádiobudík, indukčný sporák), zábavná technika (hi-fi, DVD prehrávač, televízor), počítač a príslušenstvo (tlačiareň, skener, reproduktory, modem)
 • vedenie vysokého napätia, elektrické rozvody v budovách, batérie, akumulátory

Ako na nás pôsobia zdroje elektrosmogu ?

V mozgu a iných orgánoch  prebiehajú procesy, ktoré riadia elektrické a elektromagnetické impulzy. Umelé sú však oveľa intenzívnejšie a silnejšie. Majú tepelné účinky, ktoré spôsobujú prehrievanie ľudského tela, a netepelné, ktoré zrejme vyvolávajú rôzne zdravotné ťažkosti :

 • nervozita
 • depresie
 • bolesť hlavy a očí
 • hučanie a pískanie v ušiach
 • poruchy spánku
 • leukémia
 • alzheimer
 • neplodnosť
 • poruchy správania detí

Ako vieme eliminovať vplyv elektrosmogu na naše telo?

Prístroj Somavedic je doteraz preukázane najúčinnejším  „harmonizátorom“ prostredia v ktorom žijeme

Princíp fungovania Somavedic vychádza z dnes už komplexných poznatkov a mnohoročných výskumov, týkajúcich sa vlastností minerálov a pôsobenia ich konkrétnych vibrácií na okolie prostredia a ľudský organizmus.

Somavedic pracuje na princípe riadeného uvoľňovania energie minerálov – ide predovšetkým o polodrahokamy a drahokamy v presnom vzájomnom rozostavení, ktoré tvoria jadro Somavedic.

Viac informácií o prístroji Somavedic sa dočítate v článku Somavedic – harmonizácia priestoru, tela a vody.

Certifikovaný prístroj Somavedic dokáže eliminovať negatívny vplyv elektrosmogu a harmonizovať prostredie okolo nás …
Previous

Jarný detox pleti

Somavedic – harmonizácia priestoru, tela a vody

Next
Item added to cart.
0 items - 0.00
error: Content is protected !!