Oxygenoterapia – unikátny koncept kyslíkovej terapie

 • okysličuje bunky celého tela
 • pozitívne ovplyvňuje energetiku tela a výkon
 • odstraňuje únavu
 • zlepšuje mozgovú aktivitu a pamäť
 • pomáha pri niektorých ochoreniach

Ionizovaný kyslík VS klasická oxygenoterapia

Záporná – negatívna ionizácia molekúl kyslíka (O2) znamená obohatenie o jeden elektrón -O2-elektricky záporne nabitý super anión. Terapia ionizovaným kyslíkom spočíva v krátkodobej aplikácii ionizovaného kyslíka, ktorý vykazuje oproti neutrálnemu kyslíku zásadné rozdiely, má podstatne viac pozitívnych biologických účinkov:

 • významné pozitívne účinky vychádzajú z ovplyvnenia autonómneho nervového systému (parasympatikus) , kde je parasympatikus stimulovaný aniónmi,

(V parasympatickom stave sa nám opravuje organizmus a docháza k uvoľneniu svalstva, trávenia a odpočinku. Obecne ho máme nedostatočne aktivovaný, práve preto že sme si v dnešnej spoločnosti vytvorili “rýchle” mestá a stresujúce prostredie. Stres z okolia sme si vniesli do svojej hlavy a často  nevieme vypnúť a poriadne si oddýchnuť. Vznikajú z toho následne najrôznejšie psychické i fyzické ochorenia a problémy. V našom organizme je parasympatikus reprezentovaný tzv. blúdivým nervom. Je na blúdivý, pretože nám blúdi po (inervuje) vnútorných orgánoch (vrátane srdca), následne pokračuje smerom k hlave a inervuje svaly tváre, hlasiviek a uší. Dôležité je spomenúť, že 80 % parasympatika sú vlákna senzorické, zaznamenávajú teda aktivitu tam, kde se nacházajú, a posúvajú ju do mozgu.)

 • účinok záporne ionizovaného koncentrovaného kyslíka bol preukázaný pri eliminácii oxidu uhoľnatého z hemoglobínu. Tento efekt sa dá vysvetliť aktívnou penetráciou kyslíkového záporne nabitého aniónu cez membránu erytrocytov. Vďaka tomu dokáže viazať viac molekúl kyslíka a môže tak „konkurovať“ molekulám CO o väzbu na hemoglobín,
 • vazodilatačný účinok t.j zlepšenie prekrvenia záporne nabitých foriem kyslíka na periférne riečisko bol tiež potvrdený u pacientov s traumatickou vazoneurózou – nedokrvenými končatinami,
 • rovnako boli potvrdené aj protizápalové účinky negatívne – záporne ionizovaného kyslíka ako aj pokles sedimentácie erytrocytov či antibakterálny a protivírusový efekt. Je to podstatný fakt najmä pri respiračných ochoreniach, bez ohľadu na to či majú bakteriálny alebo vírusový pôvod,
 • existujú odborné publikácie, ktoré potvrdili pozitívny efekt záporne ionizovaného kyslíka na činnosť kyslíkového metabolizmu a stabilizáciu bunkových membrán,
 • pri pacientoch so stredne ťažkou pľúcnou hypertenziou inhalácia záporne ionizovaného kyslíka znížila pľúcnu vaskulárnu rezistenciu priemerne o 30 %,
 • v nových vedeckých štúdiách bol sledovaný efekt inhalácie negatívne ionizovaného kyslíka na ovplyvnenie mikrocirkulácie pri liečbe traumatickej vazoneurózy – nedokrvených končatín a na vytesňovanie oxidu uhoľnatého z erytrocytov,
 • pacienti s traumatickou vazoneurózou tj. aterosklerotické zmeny, po aplikácii záporne ionizovaného kyslíka pri meraní objemových zmien končatín vykazovali výraznejší nárast amplitúdy pulzových vĺn oproti pacientom inhalujúcim neutrálny medicínsky kyslík a skupine bez aplikácie oxygenoterapie. To potvrdzuje vazodilatačný efekt (zlepšenie prekrvenia) záporne nabitého kyslíka.

Záporne ionizovaný kyslík zároveň výraznejšie uvoľňuje oxid uhoľnatý z erytrocytov v porovnaní s neutrálnym medicínskym kyslíkom.

Výsledky dvoch nových výskumov potvrdili výhodu krátkej inhalácie záporne ionizovaného kyslíka, u fajčiarov na zníženie COHb v krvi, kde medicínsky kyslík ako terapia nie je dostatočne účinný.

Vplyvy iónovej nerovnováhy vzduchu môžu byť nepriame a priame.

Nepriame vplyvy:

 • znečistené ovzdušie môže obsahovať početné alergény. Ich vdychovanie môže u citlivých jedincov vyvolávať až záchvaty prieduškovej astmy, zhoršiť chronickú bronchitídu, prípadne vyvolať celkové kožné alergické reakcie,

V prostredí s optimálnou elektroiónovou rovnováhou ako hory, kúpele, jaskyne alebo vytvorenú umelo – generátory záporných iónov, sa môže týmto stavom účinne predchádzať alebo pôsobiť na nich terapeuticky.

Priame účinky vo vnútornom prostredí ľudského organizmu sú:

 • ionizovaný vzduch sa dostáva do krvného obehu z 90 percent pľúcami. Plocha pľúcnych mechúrikov je prekvapivo obrovská – 120 až 150 m2. Záporne nabité kyslíkové ióny sa ľahko krvným obehom dostávajú do medzimozgu, kde prebieha maximum tvorby serotonínu. Serotonín sa náchádza aj v črevnej sliznici a tiež v trombocytoch – chemicky známy ako 5-hydroxy-tryptamín, 5-HT, ide o biologicky účinnú látku zo skupiny katecholamínov kam patrí aj napr. adrenalín a noradrenalín.
 • vyššia hladina serotonínu pôsobí tachykardiu – búšenie srdca, zvýšenie krvného tlaku, kŕče priedušiek, ktoré vedú až k ťažkej dýchavičnosti asthmatického charakteru a zvyšuje črevnú motilitu. Má dôležitú úlohu pri tvorbe celkovej nálady človeka a tiež reguláciu spánku. Centrálnym účinkom zvyšuje pocity bolestivosti v ranách a popáleninách. Záporné kyslíkové ióny aktivujú enzýmy, ktoré rozkladajú serotonín na biologicky neaktívne kyselinu 5-hydroxyindoloctovej (5- HIAA), ktorá sa vylučuje z tela močom a je tak ukazovateľom serotonínového metabolizmu. 

Zdroj: 

1- doc. MUDr. Jan Sitar CSc., Interní a endokrinologická ordinace Polikliniky v Kuřimi

2- Využitie liečby ionizovaným kyslíkom v pracovnom lekárstve
Autor: Perečínsky S., Murínová L.

3- Effects of Partially Ionised Medical Oxygen
Autor: Perečínsky S., Murínová L, Engler I., Donič V., Murín P., Varga M., Legáth Ľ.

4- Is ionized oxygen negatively or positively charged more effective for carboxyhemoglobin reduction compare to medical oxygen at atmospheric pressure?
Autor: Perečínsky S., Kron I., Engler I., Murínová L, Donič V., Varga M., Marossy A., Legáth Ľ.

Cena inhalácie ionizovaného kyslíka v našom salóne (OXYBAR ionizovaný kyslík) je 15,00Eur (30 min), v prípade zakúpenia permanentky 60,00 Eur (5×30 min) a 150,00 Eur (10x 30 min + 1×30 min zdarma)

Zároveň poskytujeme odborné poradenstvo pri záujme o kúpu účinnej domácej oxygenoterapie.

Previous

Nadmerné vypadávanie vlasov (nielen) po prekonaní Covid-19.

OXYGENOTERAPIA

Next
Item added to cart.
0 items - 0.00
error: Content is protected !!